Innowacje technologiczne oraz szanse rynkowe – warsztaty Eurofish

Innowacje technologiczne oraz szanse rynkowe – warsztaty Eurofish

W przeddzień targów Polfish, 13.09.2022 r. w gdańskim Hotelu Puro, Międzynarodowa Organizacja Rozwoju Rybołówstwa i Akwakultury w Europie – Eurofish – zorganizowała warsztaty pt.: „Innowacje technologiczne oraz szanse rynkowe”. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za rybołówstwo i akwakulturę z krajów europejskich a także przedstawiciele firm i organizacji z branży rybnej z Polski i innych krajów Europy. Warsztaty odbyły się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego i Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb. Z ramienia Instytutu wzięli w nich udział: dr inż. Olga Szulecka i Tomasz Kulikowski z Zakładu Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB. W pierwszej części warsztatów, prowadzonej przez Dyrektora Eurofish – Marco Frederiksena przedstawiono cztery prezentacje dotyczące innowacji technologicznych w przemyśle rybnym, m.in. w zakresie robotyzacji procesów przetwórstwa ryb czy bardziej pro środowiskowych materiałów opakowaniowych. W drugiej sesji, prowadzonej przez Thomasa Jensena, prezentacje były poświęcone zagadnieniom szans rozwoju na rynku rybnym. W tej części Olga Szulecka, poza przedstawieniem wymaganych przepisami prawa informacji z zakresu znakowania produktów rybołówstwa i akwakultury, zaprezentowała także możliwości rozszerzenia znakowania tych produktów o dobrowolne informacje wynikające z art. 39 rozp. (UE) nr 1379/2013.

Olga Szulecka, MIR-PIB, Fot. Eurofish

Mogą to być np. o informacje o środowisku, technologii produkcji czy o zawartości składników odżywczych w produkcie, które jednak nie mogą być podawane, jeśli nie mogą zostać zweryfikowane. Natomiast Tomasz Kulikowski scharakteryzował preferencje konsumentów ryb z centralnej i wschodniej części Europy.

Tomasz Kulikowski, MIR-PIB, Fot. O. Szulecka

Zwrócił nie tylko uwagę na niski poziom konsumpcji ryb, zwłaszcza ryb świeżych, w tej części Europy, ale także na specyficzne preferencje (wysoki poziom akceptacji dla ryb słodkowodnych i hodowlanych) oraz określone wyzwania związane z wysokim poziomem, jak to określił – sceptycyzmu konsumentów (niższy niż w innych częściach UE poziom zaufania konsumentów do deklaracji na etykiecie, informacji rządowych, a także systemów certyfikacji).

 

Olga Szulecka, Tomasz Kulikowski

Więcej informacji: https://eurofish.dk/events/2022-09-regional-workshop-gdansk/

https://eurofish.dk/

 

Skip to content