INTEGRYB

7.Tablica_INTEGRYB_new-1

Akronim i tytuł

INTEGRYB – System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej

Opis projektu

Celem bezpośrednim projektu było wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie gospodarką rybną w Polsce zgodnie z art. 2 Rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej. Realizacja tego celu jest uwarunkowana budowaniem w MIR systemu INTEGRYB.

System INTEGRYB stanowi rozwiązanie teleinformatyczne, które zwiększy efektywność realizacji procesów badawczych MIR oraz umożliwi stworzenie platformy badawczej dla ekosystemowego zarządzania gospodarką rybną. Zapewni również zarządzanie procesami badawczymi Instytutu uwzględniające systematykę i zasady implementacji odpowiadające aktualnym wymaganiom w zakresie zarządzania działalnością B+R+I.

Funkcjonalność systemu INTEGRYB obejmie następujące obszary:

  • zarządzanie informacją i strukturami gromadzonych danych,
  • wyszukiwanie dokumentów i danych,
  • kontrola dostępu do zasobów informacyjnych Instytutu,
  • obsługa procesów nadzoru i realizacji programów badań oraz wykorzystania zasobów,
  • jednolity dostęp do funkcji gwarantujących integrację aplikacji w obrębie platformy usługowej systemu INTEGRYB,
  • współpraca w ramach badań poprzez internetową platformę wymiany informacji, automatyczne zbieranie danych z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w zakładach naukowych oraz pływającego laboratorium na statku badawczym Baltica.

Kierownictwo projektu

Andrzej Kunicki
Dział Informatyki
tel.: +48 587-356-150

Termin realizacji

12 października 2009 r. – 31 stycznia 2015 r.

Informacje finansowe

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 2: Infrastruktura sfery B + R, Działanie 2.3.: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki na realizację projektu pt.: „System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB”.

Wartość projektu: 20 714 743,05 zł

Udział Unii Europejskiej – w tym dofinansowanie z EFRR (85% kosztów kwalifikowanych): 17 607 971,32 zł

Skip to content