Kierunki rozwoju produktów rybnych z surowca wytworzonego w systemach obiegu zamkniętego RAS (ang. Recirculated Aquaculture Systems) na wybranych rynkach europejskich

Nazwa zadania: Kierunki rozwoju produktów rybnych z surowca wytworzonego w systemach obiegu zamkniętego RAS (ang. Recirculated Aquaculture Systems) na wybranych rynkach europejskich
(Directions for the development of fish products from raw material produced in Recirculated Aquaculture Systems (RAS) in selected European markets)

Okres trwania: od 2023-07-11 do 2023-12-31

Kierownik zadania: dr Adam Mytlewski

Budżet: 150 000,00 zł

Opis: Celem zadania jest zbadanie (na wybranych rynkach europejskich) opinii konsumentów o produktach wytwarzanych z surowca uzyskanego z hodowli ryb z zastosowaniem zwrotnego obiegu wody (RAS) – ang. recirculating aquaculture system tj. gatunków produkowanych w Polsce takich jak: sum afrykański, łosoś, pstrąg.

Skip to content