Kolejne sukcesy Zakładu Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa

Kolejne sukcesy Zakładu Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa

W dniu 29 października 2013 roku nasz Kolega prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło w uznaniu zasług w dziedzinie wynalazczości został odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Serdecznie gratulujemy!

Ponadto w listopadzie br. w trzeciej edycji konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne MIR-PIB otrzymał „Złoty Laur Innowacyjności 2013” za delikatesowy, bezostny filet z karpia. Konkurs organizuje Naczelna Organizacja Techniczna, a jego celem jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter. Twórcom projektu, a zwłaszcza jego pomysłodawcy – panu mgr. inż. Wiktorowi Kołodziejskiemu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

no images were found

Skip to content