MIR poszukuje do pracy kandydata na stanowisko: konserwator/elektryk Gdynia

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Poszukuje kandydata na stanowisko

konserwator/elektryk

miejsce pracy: Gdynia

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego technicznego lub zasadniczego zawodowego (w zawodzie elektryk )
 • doświadczenia na podobnym stanowisku (minimum 2-letniego stażu w wymaganym zawodzie),
 • uprawnienia SEP,
 • zdolności technicznych,
 • samodzielności w wykonywaniu obowiązków,
 • znajomości podstawowej obsługi komputera.

Mile widziane:

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • prawo jazdy kategorii B,

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • obsługę i konserwację urządzeń i instalacji technicznych,
 • dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń i instalacji technicznych,
 • dokonywanie bieżących napraw i usuwanie usterek,
 • prowadzenie prac elektroinstalacyjnych ,komputerowych, ppoż .
 • terminowe informowanie przełożonych o zapotrzebowaniu na części zamienne i materiały niezbędne do utrzymania ciągłej pracy urządzeń i instalacji technicznych,
 • prowadzenie dzienników urządzeń i znajomość aktualnego stanu urządzeń i instalacji technicznych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • CV,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Aplikacje prosimy przesłać w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 30.06.2024 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

 

Skip to content