Badania naukowe jako element rybackiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie 70-letniej działalności placówki Morskiego Instytut Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu

 

Tytuł operacji: Badania naukowe jako element rybackiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie 70-letniej działalności placówki Morskiego Instytut Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu

Cel operacji: Publikacja monografii pod tytułem „Stacja Badawcza Morskiego Instytutu Rybackiego w Świnoujściu: 70 lat związku nauki z praktyką rybacką” oraz organizacja konferencji promującej przedmiotową publikację

Beneficjent: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytutu Badawczy

Czas trwania: 2 września 2021 r.–30 listopada 2021 r.

Budżet MIR-PIB: 24 842,50 zł

Kierownik w MIR-PIB: dr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk

Umowa zawarta w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,
w zakresie Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Skip to content