Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko stażysta – sortowanie i oznaczanie planktonu morskiego (miejsce pracy: Szczecin)

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata na stanowisko stażysta

(sortowanie i oznaczanie planktonu morskiego)

miejsce pracy: Szczecin

Opis stanowiska:

 • sortowanie i oznaczanie organizmów planktonu morskiego według  metodyk otrzymanych od zleceniodawców;
 • praca przy binokularze/mikroskopie stereoskopowym;
 • praca z próbkami planktonu konserwowanymi w etanolu 95% i formalinie 4%;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rybactwo, ochrona środowiska, oceanografia, biotechnologia, mikrobiologia, biologia, genetyka),
 • ogólna znajomość głównych grup planktonu w zakresie ichtio- i zooplanktonu,
 • sprawność manualna zapewniająca efektywność  sortowania i oznaczania próbek planktonu,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury fachowej,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, sumienność, dokładność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • dobrą lokalizację miejsca pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.,

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

 Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2021 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

Skip to content