Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydatki / kandydata na stanowisko Specjalistki / Specjalisty ds. obsługi sekretariatu Dyrekcji

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydatki / kandydata na stanowisko
Asystentki / Asystenta lub

Specjalistki / Specjalisty ds. obsługi sekretariatu Dyrekcji

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego lub wyższego,
 • minimum 2-letniego doświadczenia zdobytego na stanowisku administracyjnym,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętności pracy na kilku systemach jednocześnie;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporności na stres,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej i biura,
 • komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zmiennych,
 • bardzo dobrych zdolności organizacyjnych oraz interpersonalnych,
 • odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • dyspozycyjności,
 • dyskrecji, skrupulatności i dokładności.

Opis stanowiska:

 • bieżące administracyjno-organizacyjne prowadzenie sekretariatu,
 • obsługa korespondencji wychodzącej oraz przychodzącej,
 • skanowanie oraz rejestrowanie korespondencji,
 • zapewnienie płynnego i profesjonalnego obiegu dokumentów w Instytucie,
 • przygotowywanie spotkań i obsługa gości,
 • tworzenie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy w relacjach z Klientami zewnętrznymi,
 • sporządzanie raportów, zestawień, prezentacji, materiałów informacyjnych dla Dyrekcji,
 • koordynacja przepływu informacji pomiędzy Dyrekcją, a pozostałymi zakładami  w Instytucie i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi,
 • składanie zamówień oraz monitoring zużycia materiałów biurowych,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • tworzenie i przestrzeganie procesów i procedur w firmie,

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w specjalistycznych szkoleniach,
 • pakiet medyczny, sportowy i socjalny
 • miejsca parkingowe dla pracowników.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV,) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia  31.08.2023 r.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami  w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2023 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

 

 

 

Skip to content