Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty

Miejsce pracy: Gdynia

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • doświadczenia w zakresie obsługi projektów badawczych w branży offshore;
 • dobrej znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • rzetelności i dobrej organizacji pracy;
 • odpowiedzialności i samodzielności;
 • dyspozycyjności – udział w wyjazdach służbowych;
 • prawa jazdy kategorii B.

Mile widziane:

 • własny samochód, który będzie wykorzystywany do celów służbowych.

Obowiązki:

 • przygotowywanie raportów tygodniowych dla inwestorów;
 • przygotowywanie pism, protokołów, zamówień i innych dokumentów;
 • dbanie o kompletność i porządek dokumentacji;
 • przygotowywanie zestawień na potrzeby kierownika projektu;
 • wspieranie w procesie ofertowania nowych projektów;
 • kontakt z podwykonawcami, dostawcami oraz klientami – dbanie o aspekty formalne i rozliczeniowe;
 • komunikacja pomiędzy biurem a statkami;
 • bieżące raportowanie;
 • współpraca z innymi działami Instytutu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r.

 

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mir.gdynia.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez MIR-PIB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Skip to content