Morski Instytut Rybacki – PIB nagrodzony przez MSC w kategorii Ocean Hero Science

Morski Instytut Rybacki – PIB nagrodzony przez MSC w kategorii Ocean Hero Science

Z okazji 10-lecia działalności MSC (Marine Stewardship Council) w Polsce przyznane zostały nagrody dla firm, organizacji, instytucji i osób, wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w rozwój Programu MSC oraz działania na rzecz zrównoważonego rybołówstwa.

Fot. Gala 10-lecia MSC w Polsce (Materiały prasowe MSC)

 

Wśród zwycięzców znalazł się Morski Instytut Rybacki – PIB.

Fot. MIR-PIB nagrodzony przez MSC Polska nagrodą Ocean Hero w kategorii Nauka. Od lewej dr inż. Olga Szulecka i Anna Dębicka (Materiały prasowe MSC).

Serdecznie dziękujemy MSC za tak miłe słowa:

„Działalność Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego (MIR-PIB) stanowi istotny wkład w promowanie zrównoważonego rybołówstwa poprzez dostarczanie wiedzy naukowej w procesach certyfikacyjnych oraz publikowanie prac związanych z certyfikacją MSC w łańcuchu dostaw. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu Instytutu, rybołówstwo w obszarze Morza Bałtyckiego posiada coraz głębszą wiedzę na temat zmian ekosystemowych, co jest kluczowe w prowadzeniu zrównoważonych połowów i otrzymaniu certyfikacji MSC.”

 Nagrodę w kategorii Ocean Hero Science w imieniu MIR-PIB odebrała dr inż. Olga Szulecka:

Warto podkreślić, iż „Nagroda Marine Stwardship Council (MSC) dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego to wyjątkowe wyróżnienie, które docenia i podkreśla wieloletnie działania Instytutu na rzecz kształtowania świadomości społecznej na temat funkcjonowania i racjonalnego eksploatowania ekosystemu morskiego. Szczególną uwagę MIR-PIB kieruje ku zagadnieniom zrównoważonego zarządzania rybołówstwem morskim oraz standardom w łańcuchach dostaw zapewniającym produkty rybołówstwa ze zrównoważonych połowów.”

Fot. Nagroda i dyplom Ocean Hero w kategorii Nauka dla MIR-PIB.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy MSC i przekazujemy wyrazy uznania dla 10-letniej działalności w Polsce na rzecz promowania zrównoważonego rybołówstwa oraz wspierania polskiego rynku certyfikowanych produktów rybnych wraz z podziękowaniem za owocną współpracę.

Skip to content