Morza Zimne – nowa ekspozycja w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB już otwarta!

Morza Zimne – nowa ekspozycja w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB już otwarta!

Z nieskrywaną radością informujemy, że zakończyła się niezwykle trudna i wymagająca inwestycja rozbudowy ścieżki dydaktycznej Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni.

Otwarcie nowej ekspozycji (fot. W. Podlesińska)

„Morza Zimne – od Atlantyku do Bałtyku”, bo tak nazywa się nowa ekspozycja, to 12 nowych akwariów o łącznej kubaturze 450 000 litrów oraz ponad 30 atlantyckich gatunków zwierząt (m.in. ryby chrzęstnoszkieletowe, homar, langusty czy meduzy). Koszt inwestycji wyniósł prawie 20 milionów zł.

Na oficjalne otwarcie nowej ekspozycji, które odbyło się 19 kwietnia, przybyli liczni goście, w tym m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk wraz z Wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowskim oraz Wicewojewoda Pomorski – Emil Rojek.

Od prawej: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Piotr Margoński – Dyrektor MIR-PIB, Artur Krzyżak – Kierownik Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, Emil Rojek – Wicewojewoda Pomorski (fot. A. Ochman)

Prace budowlane nad realizacją nowej inwestycji Akwarium Gdyńskiego rozpoczęły się w 2021 roku. Było to niezwykłe wyzwanie już od pierwszego dnia rozpoczęcia prac budowlanych. Największą trudnością było przekształcenie podziemia budynku w przestrzeń użytkową. Konieczne było obniżenie fundamentów i posadzki piwnicy, a także zbudowanie nowych posadowień kolumn, które dźwigają ciężar konstrukcji rotundy Akwarium. Ze względu na utworzenie nowej przestrzeni poniżej poziomu morza, wykonawca musiał zbudować wokół nowego piętra konstrukcję na wzór wanny, która ma na celu zabezpieczyć budynek przed dostawaniem się wody do jego wnętrz. Zwiedzając zatem salę „Morza Zimne”, przenosimy się dosłownie pod wodę!

Akwarium Gdyńskie, Zobacz jak powstawała ekspozycja „𝗠𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗭𝗶𝗺𝗻𝗲, czyli dodatkowych 450 ton wody w Akwarium Gdyńskim, a w nich kilkadziesiąt nowych gatunków zwierząt. (Źródło: Facebook Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB)

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach działania 11.4 RPO WP 2014–2020.

Projekt w liczbach:

Wartość ogółem: 19 365 271,32 zł
Wydatki kwalifikowalne: 15 424 777,46 zł
Wnioskowane dofinansowanie UE: 11 035 612,10 zł
Poziom dofinansowania [%] UE: 71,54%
Liczba zbiorników – 12
Ilość wody – 450 000 litrów
Największy zbiornik – 126 700 litrów
Najmniejszy zbiornik – 2 300 litrów
Termin zakończenia realizacji – 31.12.2023 r.
Termin otwarcia ekspozycji – 20.04.2024 r.

Skip to content