Narzędzia pułapkowe w polskim rybołówstwie przybrzeżnym

Kierownik zadania: mgr inż. Tadeusz Krajniak, Zakład Zasobów Rybackich

Dotacja MNiSW 2017 (nowy)

W opracowaniu dokonano przeglądu źródłowej literatury polskich i zagranicznych autorów dotyczącej technologii połowu ryb z zastosowaniem narzędzi pułapkowych. Dokonano przeglądu stosowanych w praktyce oraz w połowach eksperymentalnych „pułapek” przez rybaków polskich i państw nadbałtyckich, w kontekście ich przydatności do ochrony ptaków i ssaków morskich. Wykonano analizę SWOT, porównując dwa najbardziej popularne w polskim rybołówstwie przybrzeżnym narzędzia połowowe, tj. żaki i wontony.

Klatka żaka pontonowego na powierzchni wody

Skip to content