Nominacja profesorska dla Magdaleny Podolskiej

Nominacja profesorska dla Magdaleny Podolskiej

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Magdalenie Marii Podolskiej tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Prof. dr hab. Magdalena Maria Podolska jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w roku 1996; w roku 2010 Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego nadała Jej stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Larwy Anisakis simplex w śledziach bałtyckich jako organizmy wskaźnikowe w badaniach biologicznych i rybackich”.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą chorób i infekcji pasożytniczych ryb bałtyckich i obejmują dwa główne aspekty wykorzystania pasożytów jako bioindykatorów: w badaniach biologicznych i ekotoksykologicznych jako wskaźników do oceny stanu środowiska morskiego oraz do oceny stanu zasobów jako wskaźników migracji ryb. Istotny element Jej działalności badawczej stanowią kwestie związane z bezpieczeństwem żywności pochodzenia morskiego. W swoich badaniach wykorzystuje wiedzę i metodykę z różnych specjalności naukowych a interdyscyplinarny charakter tych badań pozwala na powiązanie wielu różnych aspektów biologicznych, ekologicznych i rybackich. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, których większość została opublikowana w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Aktywnie uczestniczy w pracach grup eksperckich Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), jest członkiem European Association of Fish Pathologists, Komitetu Badań Morza PAN oraz Rady Naukowej MIR-PIB, w ramach której pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego MIR-PIB.

Serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. Magdalena Podolska (fot. Monika Normant-Saremba)

Skip to content