Nowoczesne metody monitoringu fitoplanktonu w Morzu Bałtyckim z wykorzystaniem metod molekularnych

Nazwa zadania: Nowoczesne metody monitoringu fitoplanktonu w Morzu Bałtyckim z wykorzystaniem metod molekularnych
(Modern methods for phytoplankton monitoring in the Baltic Sea using molecular methods)

Okres trwania: od 2023-03-27 do 2023-12-31

Kierownik zadania: dr dr hab. Katarzyna Piwosz prof. MIR-PIB, dr Adam Woźniczka

Budżet: 872 267,65 zł

Opis: Celem zadania jest ewaluacja bazujących na metodach molekularnych metod monitorowania fitoplanktonu

Skip to content