Odbudowa zasobów oraz monitoring węgorza europejskiego (Anguilla anguilla) w wodach przejściowych

 

Tytuł operacji: Odbudowa zasobów oraz monitoring węgorza europejskiego (Anguilla anguilla) w wodach przejściowych (EEL/23)

Cel operacji: Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej

Beneficjenci: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „Mierzeja”

Zrzeszenie Rybaków Zalewu Wiślanego

Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego

Stowarzyszenie „Szczecińska Grupa Producentów Ryb”

Czas trwania: 01.07.2023 – 30.11.2023

Budżet MIR-PIB: 618 489,37 zł

Kierownik w MIR-PIB: dr inż .Tomasz Nermer

Umowa zawarta w ramach Działania 1.4. Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich
oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej,

w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego,
innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy,

zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Skip to content