Pan Adam Lejk w gronie doktorów MIR-PIB

Pan Adam Lejk w gronie doktorów MIR-PIB

Z radością informujemy, iż do grona doktorów MIR-PIB dołączyła kolejna osoba!

Gratulujemy panu Adamowi Lejkowi obrony z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biologiczne i gospodarcze uwarunkowania dynamiki stada tarłowego troci wędrownej Salmo trutta m. trutta L. w systemie rzeki Łeby”.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 15 grudnia 2022 roku o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 5).

Promotorem pracy był dr hab. Piotr Gomułka, prof. UWM, a recenzentami prof. dr hab. Jacek Wolnicki (IRS, OIsztyn) oraz dr hab. Adam Tański, prof. ZUT.

Ze streszczeniem rozprawy oraz recenzjami można zapoznać się na stronie internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/wbz/pracownicy/rozwoj-naukowy/doktoraty

Świeżo upieczony pan dr inż. Adam Lejk

Skip to content