Pan Tomasz Nermer w gronie doktorów MIR-PIB

Pan Tomasz Nermer w gronie doktorów MIR-PIB

Serdecznie gratulujemy panu Tomaszowi Nermerowi obrony rozprawy doktorskiej pt. „Gospodarowanie zasobami węgorza Anguilla anguilla (L.) w wodach przejściowych na przykładzie Zalewu Wiślanego”.

Obrona odbyła się w dniu 10 października 2022 r. z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Promotorem pracy był prof. dr hab. Arkadiusz Wołos z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, a recenzentami prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski, profesor emeritus Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Serdecznie gratulujemy i witamy pana Tomasza Nermera w gronie doktorów MIR-PIB!

Skip to content