Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)

 

Tytuł operacji: Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)

 

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej i transferu wiedzy

Beneficjent: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytutu Badawczy

Partner: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Czas trwania: 1 stycznia 2020 r. – 28 lutego 2023 r.

Całkowity koszt operacji: 8 121 512,82 zł
w tym budżet MIR-PIB: 6 367 638,96 zł

Kierownik w MIR-PIB: dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB

Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje,
w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020

 

Skip to content