Porcjowanie indywidualnie mrożonych filetów rybnych

Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło, Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa

Dotacja MNiSW 2017 (nowy)

Mrożone przetwory rybne, obejmują liczną grupę wyrobów. Powszechnie stosowaną metodą jest mrożenie ryb w blokach. Od kilku lat stosuje się również mrożenie indywidualne (Individual Quick Frozen). Stały wzrost wymagań, dotyczących asortymentu, wymusza na przemyśle przetwórczym pojawianie się nowych produktów. Takim produktem są paski rybne panierowane, uzyskiwane z luźno mrożonych filetów. Koniecznym warunkiem wytwarzania nowej grupy przetworów, ze względu na pracochłonność produkcji, jest zmechanizowanie procesu ich wytwarzania.

W Zakładzie Technologii i Mechanizacji podjęto próbę zmechanizowania operacji rozdziału mrożonych filetów na paski. Jest to temat nowy, na rynku brak jest podobnych urządzeń.

W 2017 roku opracowano sposób indywidualnego cięcia mrożonych filetów na paski. Wykonano niezbędną dokumentację i zbudowano model badawczy. Uzyskane wyniki pracy modelu do porcjowania indywidualnie mrożonych filetów rybnych zobrazowano na fotografii.

W modelu realizującym opracowany wcześniej sposób cięcia potwierdzono możliwość budowy urządzenia docelowego. Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać, że możliwe jest zbudowanie prostego i skutecznego urządzenia do cięcia mrożonych filetów na paski.

Mrożony filet po cięciu na paski

Opracowane rozwiązanie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, w celu uzyskania praw ochronnych.

Innowacyjność proponowanego przez MIR-PIB rozwiązania “Device for cutting fish into steaks or strips” została uhonorowana przez międzynarodowe jury konkursowe platynowym medalem na International Warsaw Invention Show IWIS 2017 (9-11 października 2017, Warszawa).

Skip to content