Praca: Edukator/Edukatorka w Akwarium Gdyńskim

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka w Sekcji Edukacji Akwarium Gdyńskiego

Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o kierunku przyrodniczym;
 • doświadczenia w wypowiedziach do szerszego grona odbiorców;
 • umiejętności pracy z dziećmi (ukończenie kursu pedagogicznego będzie atutem);
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • dobrej znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • rzetelności i dobrej organizacji pracy;
 • odpowiedzialności i samodzielności;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • gotowość do okazjonalnej pracy w weekendy.

Mile widziane:

 • dobra znajomość obsługi programów graficznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej w tym:
  • przygotowywanie i prowadzenie wykładów, prelekcji i zajęć edukacyjnych;
  • opracowywanie materiałów edukacyjnych;
  • oprowadzanie grup zorganizowanych po Akwarium Gdyńskim;
 • udział w pracach związanych ze zmianami w istniejących i tworzeniu nowych ekspozycji;
 • przygotowywanie scenariuszy i realizacja wystaw, zajęć, imprez okolicznościowych i programów edukacyjnych w ramach planowanych działań;
 • udział w wydarzeniach edukacyjnych, organizowanych na terenie Akwarium Gdyńskiego oraz poza nim;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez studiowanie literatury, udział w kursach i praktykach;
 • przygotowywanie treści merytorycznych do social mediów Akwarium Gdyńskiego;
 • dbałość o stan pomieszczeń edukacyjnych w zakresie ich przygotowania do realizacji programu edukacyjnego;
 • wykonywanie innych prac oraz poleceń Kierownika placówki niewymienionych w  poprzednich punktach, a związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie brutto 4000-5000 zł;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl w terminie do dnia 26 lutego 2023 r.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).”

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami  w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2023 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

Skip to content