Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko konserwator / pracownik gospodarczy (Miejsce pracy: Gdynia)

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata na stanowisko

konserwator / pracownik gospodarczy

Miejsce pracy: Gdynia

 

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe;
 • minimum 2-letni staż w wymaganym zawodzie;
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B;

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • Codzienne zbieranie odpadów segregowanych z budynku MIR PIB;
 • Codzienne zbieranie śmieci z terenu zewnętrznego;
 • Koszenie trawy i dbanie o tereny zielone;
 • Odśnieżanie i posypywanie pieszych ciągów komunikacyjnych (okres zimowy);
 • Ustawianie sal konferencyjnych;
 • Zgłaszanie wszystkich usterek, awarii i przestojów urządzeń i instalacji technicznych;

 

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys zawodowy kandydata;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Aplikacje prosimy przesłać w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  lub  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mir.gdynia.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez MIR-PIB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

Skip to content