MIR-PIB poszukuje Specjalisty/Specjalistki ds. obsługi i rozliczeń projektów naukowo-badawczych

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

Specjalisty/Specjalistki ds. obsługi i rozliczeń projektów naukowo-badawczych

 Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego: finanse, ekonomia, zarządzanie;
 • bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office (w szczególności MS Excel);
 • doświadczenia z zakresu rozliczania projektów dofinansowanych ze środków krajowych lub unijnych (doświadczenie we współpracy z instytucjami finansującymi projekty naukowo badawcze, takimi jak NCN, MEiN, NCBiR mile widziane);
 • rzetelności i dobrej organizacji pracy;
 • odpowiedzialności i samodzielności;
 • dokładności i skrupulatności w wykonywaniu zadań;
 • umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków;
 • znajomości j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Opis stanowiska:

 • współpraca z kierownikami projektów w zakresie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych;
 • bieżąca analiza postępu finansowego oraz zgodności z umową o dofinansowanie realizowanych projektów badawczych (kontrola budżetu projektu);
 • współpraca z pracownikami innych działów Instytutu w zakresie przygotowywania danych i dokumentów do rozliczania realizowanych projektów;
 • przygotowywanie wniosków o płatność do instytucji finansujących / rozliczanie projektów;
 • kontakty z instytucjami finansującymi realizowane projekty oraz udział w kontrolach prowadzonych przez te instytucje;
 • udział w opracowywaniu rocznych planów badań i planów finansowych Instytutu,
 • przygotowywanie szczegółowych analiz budżetowych realizowanych projektów oraz analiz budżetowych całego Instytutu;
 • monitorowanie zmian w wytycznych i innych regulacjach dotyczących realizowanych projektów;
 • bieżące poszukiwanie źródeł finansowania nowych projektów badawczych.

 

Oferujemy:

 • odpowiedzialne i samodzielne stanowisko;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w specjalistycznych szkoleniach;
 • stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę;
 • wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl w terminie do dnia 28.02.2023 r.,

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2023 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

 

 

 

Skip to content