Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista do prac w zakresie ilościowej oceny stanu zasobów ryb (miejsce pracy: Gdynia)

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista do prac w zakresie ilościowej oceny stanu zasobów ryb

miejsce pracy: Gdynia

Opis badań naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć i perspektywy rozwoju zawodowego

Podstawowe zadania pracownika na powyższym stanowisku obejmowałyby m.in.:

 • ilościową ocenę stanu zasobów ryb,
 • analizę danych, w tym analizę za pomocą procedur statystycznych,
 • modelowanie matematyczne procesów biologicznych,
 • udział w pracach międzynarodowych grup eksperckich.

Zatrudniona osoba będzie miała możliwość rozwoju naukowego i zatrudnienia na stanowisku naukowym, jeśli wykaże predyspozycje do pracy naukowej i spełni odpowiednie wymagania.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego: biofizyka, biomatematyka, matematyka, statystyka matematyczna, informatyka; ewentualnie biologia czy rybactwo z bardzo dobrym przygotowaniem matematycznym itp.;
 • umiejętności programowania, preferowana znajomość platformy R,
 • dobrej znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego;
 • rzetelności i dobrej organizacji pracy;
 • odpowiedzialności i samodzielności.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl w terminie do dnia 3 listopada 2021.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy również o załączenie w CV oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U .2016 poz.922).

„Wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez {MIR-PIB} moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2021 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

 

Skip to content