Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista z zakresu zbioru i analizy danych sektora rybnego; miejsce pracy: Gdynia

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista z zakresu zbioru i analizy danych sektora rybnego

miejsce pracy: Gdynia

Opis stanowiska:

Podstawowym zadaniem pracownika na powyższym stanowisku będzie udział w realizacji zadań w projekcie Wieloletniego Programu Zbierania Rybackich (WPZDR) oraz realizacja zadań Zakładu Ekonomiki Rybackiej związanych z prowadzonymi projektami naukowymi lub ekspertyzami.

Zakres obowiązków w szczególności będzie obejmował:

 • realizację zadań w ramach programu WPZDR w zakresie dotyczącym sektora rybnego;
 • udział w zbieraniu, weryfikowaniu, wprowadzaniu i zatwierdzaniu danych sektora rybnego do baz danych npzdr.pl;
 • modelowanie problemów sektora rybnego;
 • analizę danych ekonomicznych dla potrzeb wewnętrznych i odpowiedzi na zapytania zewnętrznych instytucji (data call);
 • śledzenie zmian i tendencji rozwojowych sektora rybnego w Polsce i UE;
 • współpraca z GUS w zakresie danych dotyczących sektora rybnego;
 • uczestnictwo w spotkaniach międzynarodowych grup roboczych w tym PGECON;
 • realizację projektów zakładowych oraz współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji innych przedsięwzięć;
 • aktywną działalność publikacyjną.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w specjalnościach: statystyka, matematyka, ekonometria, ekonomia, zarządzanie;
 • wiedzy nt. metod statystycznych i ich praktycznego zastosowania (dobór próby, dobór testów statystycznych, modelowanie statystyczne);
 • znajomości zagadnień ekonomiki przedsiębiorstw (atut);
 • dobrej znajomości MS Excel, MS Access;
 • dobrej znajomości programów statystycznej analizy danych „R” lub równoważnych;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • znajomości j. angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznym zespole nad aktualnymi problemami sektora rybnego;
 • stabilne zatrudnienie;
 • atrakcyjne wynagrodzenie i możliwość awansu wraz z aktywnością i rozwojem posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w spotkaniach międzynarodowych i szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia   09.12.2019 r.

 

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mir.gdynia.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez MIR-PIB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2020 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

Skip to content