Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko Stażysta (sortowanie i oznaczanie planktonu morskiego) w Szczecinie

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata na stanowisko

stażysta (sortowanie i oznaczanie planktonu morskiego)

miejsce pracy: Szczecin

  

Opis stanowiska:

 • sortowanie i oznaczanie organizmów planktonu morskiego według  metodyk otrzymanych od zleceniodawców,
 • praca przy binokularze/mikroskopie stereoskopowym,
 • praca z próbkami konserwowanymi w etanolu 95% i formalinie 4%.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rybactwo, ochrona środowiska, oceanografia, biotechnologia, mikrobiologia, biologia, genetyka),
 • ogólna znajomość głównych grup planktonu w zakresie ichtio- i zooplanktonu,
 • sprawność manualna zapewniająca efektywność  sortowania i oznaczania próbek planktonu,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury fachowej,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, sumienność, dokładność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • dobrą lokalizację miejsca pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • dofinansowanie do programu sportowego.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 30.01.2021 r.,

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mir.gdynia.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez MIR-PIB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

 

Skip to content