Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje specjalisty ds. bhp /specjalisty ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie z branży pokrewnej;
 • Znajomość specyfiki projektów naukowo-badawczych oraz badań środowiskowych na morzu;
 • Wykształcenia wyższego kierunkowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów o służbie BHP;
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów BHP;
 • Bardzo dobrej znajomości systemu ISO;
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • Umiejętności wyznaczania i realizacji celów;
 • Wysoki poziom umiejętności pracy w zespole;
 • Skrupulatność w pracy wymagającej zwracania uwagi na szczegóły

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów o służbie BHP;
 • Tworzenie oraz ciągłe doskonalenie standardów BHP;
 • Prowadzenie działań doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Nadzorowanie zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP;
 • Organizowanie pomiarów czynników szkodliwych w zakładzie;
 • Organizację i przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP (szkolenia wstępne, okresowe);
 • Analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków oraz wdrażanie działań prewencyjnych (prowadzenie dokumentacji);
 • Reprezentowanie zakładu przy kontrolach instytucji zewnętrznych;
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego;
 • Prezentowanie raportów, statystyk, analiz oraz zestawień;
 • Podnoszenie świadomości z zakresu BHP i ergonomii wśród pracowników;
 • Wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów zarządzania jakością w oparciu o normy ISO;
 • Planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych w ramach wdrażanych systemów.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 7 lipca  2019r.,

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

 

Skip to content