Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje specjalisty w Zakładzie Ekonomiki Rybackiej

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje specjalisty w Zakładzie Ekonomiki Rybackiej

miejsce pracy: Gdynia

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w specjalnościach: ekonomia, finanse, statystyka, matematyka;
 • praktycznej umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • praktycznej umiejętności obsługi programów graficznych (opcjonalnie);
 • minimum 2 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia dokumentacji biurowej;
 • znajomości funkcjonowania organów administracji samorządowej;
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętności prowadzenia badań ankietowych;
 • wysoko rozwiniętych zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dyspozycyjności w razie konieczności wyjazdów służbowych w celu zbioru danych;
 • prawa jazdy kat. B (mile widziane: własny samochód, który będzie wykorzystywany do celów służbowych).

Opis stanowiska:

Podstawowym zadaniem pracownika na powyższym stanowisku będzie realizacja zadań w projekcie badawczym dotyczącym biogospodarki cyrkularnej.

Prace obejmowałyby m. in.:

 • kompleksową obsługę dokumentów oraz systemów wewnętrznych niezbędnych do realizacji projektu badawczego;
 • realizację badań ankietowych;
 • zbieranie i wprowadzanie danych do baz danych;
 • przedstawienie danych w systemach MS Office;
 • współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji projektu badawczego;
 • współpracę przy przygotowaniu i realizacji postępowań o zamówienie publiczne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • organizację spotkań projektowych;
 • sporządzanie zestawień podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem wyników projektu badawczego;
 • planowanie prac projektowych;
 • uczestnictwo w spotkaniach projektowych;
 • archiwizację dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • przegląd istniejących strategii lokalnych, regionalnych i branżowych oraz przygotowanie ich syntezy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r.,

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2019 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

Skip to content