Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje Specjalisty ds. BHP

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
poszukuje Specjalisty ds. BHP

(wymiar 0,5 etatu)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu BHP;
 • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie z branży pokrewnej;
 • znajomość specyfiki projektów naukowo-badawczych oraz badań środowiskowych na morzu;
 • wiedza w zakresie częstotliwości wykonywania pomiarów środowiska pracy;
 • uprawnienia inspektora ppoż. będą dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra znajomość przepisów BHP;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania pracy własnej i ustalania priorytetów;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dokładność, zaangażowanie, samodzielność.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów o służbie BHP;
 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP (okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena ryzyka zawodowego, nadzór nad wynikami badań warunków pracy oraz ich przestrzeganiem);
 • opracowanie standardów BHP, udział w opracowywaniu i wdrażaniu wymaganych instrukcji i procedur a także udział w tworzeniu polityki BHP;
 • nadzór nad warunkami pracy oraz przestrzeganiem przepisów i zasad BHP;
 • prowadzenie audytów bezpieczeństwa i rekomendowanie rozwiązań organizacyjnych;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz analiz dotyczących wypadków;
 • prowadzenie rejestrów pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy;
 • podejmowanie aktywnych działań mających na celu budowanie świadomości w obszarze BHP;
 • przeprowadzanie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (analiza zagrożeń w celu poprawy warunków pracy);
 • podejmowanie aktywnych działań mających na celu budowanie świadomości w obszarze BHP;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP;
 • przygotowywanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji raportów, statystyk, analiz oraz zestawień.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 10 września 2022 r.,

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 30.06.2021 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

 

Skip to content