Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje specjalisty/ stażysty ds. informatycznych

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje specjalisty/ stażysty ds. informatycznych

miejsce pracy: Gdynia

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie sieci teleinformatycznych;
 • posiadania aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia
  w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
 • monitorowania prawidłowego działania systemów informatycznych
 • sporządzanie wymaganych raportów
 • umiejętności administracji serwerami z systemami operacyjnymi Linux, m.in. administracja serwerami wymiany plików, serwerem WWW i innymi;
 • znajomość procedur przetargowych w celu przygotowywania zamówień;
 • umiejętność konfiguracji i instalacji i administracji urządzeń wchodzących w skład infrastruktury sieciowej – przełączniki sieciowe, punkty dostępowe sieci WIFI i inne;
 • Znajomość obsługi systemów monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego CCTV
 • znajomość administracji macierzami dyskowymi EMC, Synology;
 • znajomość obsługi środowiska Exchange;
 • znajomości administracji usługi katalogowej Active Directory;
 • znajomości administracji środowisk Vmware
 • umiejętności instalacji okablowania sieci LAN
 • znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym;
 • zdolności organizacyjnych,
 • umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
 • bezpośredniego kontaktu z pracownikami i zapewnienia potrzebnego wsparcia z zakresu IT
 • dyspozycyjności w sytuacjach awaryjnych.

Opis stanowiska:

 • administrowanie systemów teleinformatycznych MIR-PIB;
 • administracja i nadzór nad prawidłowym działaniem niejawnych systemów teleinformatycznych;
 • monitorowania prawidłowego działania systemów informatycznych
 • rozwój istniejących systemów;
 • udział w projektach realizowanych przez Instytut.
 • projektowanie i instalacja okablowania sieci LAN;
 • współadministrowanie infrastrukturą serwerów wirtualizacyjnych Vmware;
 • współadministrowanie usługą katalogową Active Directory;
 • współadministrowanie serwerem poczty MIR-PIB;
 • administrowanie macierzami dyskowymi EMC, Synology;
 • administrowanie, aktualizacja serwisów WWW MIR-PIB;
 • administrowanie systemami monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego CCTV w budynkach MIR-PIB;
 • administrowanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury sieciowej – przełączniki sieciowe, punkty dostępowe sieci WIFI i inne;
 • administracja serwerami z systemami operacyjnymi Linux, m.in. administracja serwerami wymiany plików, serwerem WWW i innymi;
 • koordynacja zakupów w zakresie oprogramowania i sprzętu dostępnego dla ogółu użytkowników wdrażanie, integracja systemów ERP – eksport raportowanych godzin, struktur projektowych, budżetów projektów;
 • bezpośredni kontakt z pracownikami i zapewnienie potrzebnego wsparcia z zakresu IT
 • bieżącą obsługę zgłoszeń od klientów


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.
 • niezbędne narzędzia pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 31.03.2022 r.,

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mir.gdynia.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez MIR-PIB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału
w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Skip to content