Rekrutacja na stanowisko kasjera w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB (praca sezonowa w okresie lipiec – wrzesień)

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje: kandydatów
na stanowisko kasjera w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB
(praca sezonowa w okresie lipiec – wrzesień)

miejsce pracy: Gdynia

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia przynajmniej średniego;
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku z odpowiedzialnością materialną;
 • umiejętności pracy z komputerem;
 • doświadczenia w obsłudze kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych;
 • znajomości języka angielskiego;
 • dyspozycyjności (gotowości do pracy w systemie zmianowym oraz pracy w weekendy)
 • odpowiedzialności;
 • komunikatywności;
 • wysokiej kultury osobistej i umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z klientami.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem sprzedażowym.

Opis stanowiska:

 • obsługa kasy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, tj.: obsługa klientów w zakresie sprzedaży biletów wstępu oraz usług edukacyjnych, wystawianie dokumentów sprzedaży, prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem kasy (raporty fiskalne, dzienne i miesięczne raporty kasowe), przygotowywanie wpłat pieniężnych do banku oraz prowadzenie związanej z tym ewidencji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na czas określony – umowa o pracę;
 • opiekę medyczną;
 • pracę w miłym zespole.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres
e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 10.06.2021 r.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

 Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 30.06.2021 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

Skip to content