Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje Specjalisty ds. Zamówień Publicznych miejsce pracy: Gdynia

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

miejsce pracy: Gdynia

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • doświadczenia zawodowego związanego z pracą w zamówieniach publicznych, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowej (SWZ, wzory umów, ogłoszeń, pism ) – co najmniej 3 lata;
 • doświadczenia w prowadzeniu postępowań (powyżej i poniżej 130 tyś. złotych) finansowanych z funduszy UE oraz w jednostkach publicznych;
 • znajomości przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 • doświadczenia w obsłudze projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – znajomość dyrektyw unijnych regulujących zamówienia publiczne oraz wytycznych Programów Operacyjnych (dodatkowy atut);
 • znajomości języka angielskiego (dodatkowy atut);
 • znajomość pakietu Office (z uwzględnieniem aplikacji EXCEL);
 • znajomość systemów informatycznych związanych z obsługą procedur udzielania zamówień publicznych (platformy elektroniczne).

Opis stanowiska:

 • kompleksowa obsługa postępowania przetargowego w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego od momentu jego wszczęcia do zawarcia umowy;
 • weryfikacja dokumentów takich jak wzory umów, opis przedmiotu zamówienia oraz inne załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach przygotowywanych procedur;
 • realizacja postępowań o zamówienie publiczne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • współudział w sporządzaniu ofert do przetargów oraz uczestniczenie w przetargach po stronie Wykonawcy;
 • realizacja rocznego harmonogramu postępowań przetargowych;
 • sprawozdawczość i planowanie w zakresie zamówień publicznych;
 • archiwizacja dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w szkoleniach;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 27.10.2022 r.

 

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).”

 Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2022 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

 

Skip to content