Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista do prac w zakresie biologii i dynamiki populacji ryb

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista

do prac w zakresie biologii i dynamiki populacji ryb

miejsce pracy: Gdynia

Opis badań naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć i perspektywy rozwoju zawodowego

Podstawowym zadaniem pracownika na powyższym stanowisku będzie prowadzenie badań biologii ryb w zakresie niezbędnym do racjonalnego gospodarowania ich zasobami. Prace  obejmowałyby m. in.:

 • udział w zbiorze i nadzór nad zbiorem wymaganych danych biologiczno-rybackich,
 • udział w rejsach badawczych,
 • analizę danych, w tym analizę za pomocą procedur statystycznych,
 • udział w pracach międzynarodowych grup eksperckich.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego (biologia ryb, rybactwo, biofizyka, biomatematyka, itp.);
 • dobrego przygotowania kandydatów z zakresu matematyki lub statystyki matematycznej,
 • dobrej znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego;
 • rzetelności i dobrej organizacji pracy;
 • odpowiedzialności i samodzielności;
 • dyspozycyjności – udział w rejsach rybackich i naukowych;
 • predyspozycji do pracy na morzu;
 • prawa jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych, konferencjach, projektach badawczych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia   15.01.2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mir.gdynia.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez MIR-PIB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

 

Skip to content