Specjalista ds. aparatury badawczej

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje pracownika do pracy na morzu,

Specjalisty ds. aparatury badawczej

miejsce pracy: Gdynia

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego w zakresie elektroniki,
 • Doświadczenia w pracy, minimum 1 rok,
 • Zdolności i predyspozycji do pracy na morzu na statku badawczym,
 • znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności lutowania,
 • wykonywania prostych napraw elektronicznych,
 • dobrej znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • znajomości budowy i umiejętności naprawy komputerów,
 • świadectwa przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej (dodatkowy atut),
 • świadectwa przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej (dodatkowy atut),
 • świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych(dodatkowy atut),
 • świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej (dodatkowy atut).

Wymagane predyspozycje;

 • Zdrowotne do pracy na morzu,
 • Zdolności praktyczne umożliwiające samodzielne naprawy sprzętu elektronicznego w warunkach morskich.

Opis stanowiska:

 • Zapewnienie gotowości technicznej i eksploatacyjnej jednostek pływających Instytutu, w tym zamawianie części zamiennych, planowanie serwisów, oraz współpraca z kierownikami łodzi.
 • Nadzór techniczny nad aparaturą naukowo-badawczą, elektroniczną, oraz nawigacyjną i utrzymywanie tej aparatury w stałej gotowości do pracy na statku r/v „Baltica”.
 • Wsparcie techniczne nad aparaturą naukowo-badawczą, elektroniczną, oraz nawigacyjną na pozostałych jednostkach badawczych Instytutu.
 • Sprawowanie nadzoru nad remontem urządzeń elektronicznych, nawigacyjnych i badawczych zamontowanych na statku.
 • Prowadzenie bieżącej i okresowej oceny stanu technicznego aparatury naukowo – badawczej, sprzętu elektronicznego i wyposażenia nawigacyjnego statku oraz przygotowanie wniosków w zakresie jej remontów i wymiany.
 • Współpraca z Kapitanem statku r/v „Baltica” w zakresie eksploatacji urządzeń nawigacyjnych statku.
 • Prowadzenie korespondencji z dostawcami, serwisantami lub producentami aparatury badawczej, nawigacyjnej oraz pozostałej elektroniki na jednostce. Obsługa urządzeń hydroakustycznych na statku „Baltica” w rejsach hydroakustyczno-połowowych.
 • Obsługa realizacji zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi w MIR-PIB przepisami wewnętrznymi a także ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Przygotowanie OPZ, projektów umów i zapotrzebowań, uzgadnianie kryteriów ofert, organizacja wizji lokalnej na statku i łodziach.
 • Obsługa elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Nadzór nad dokumentacją wynikającą z zajmowanego stanowiska.
 • Udział w pracach związanych z projektami  realizowanymi  w MIR-PIB, zgodnie z celami i harmonogramem zadań przewidzianych w projektach.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych,
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 4 sierpnia 2019 roku.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy również o załączenie w CV oświadczenia:

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni 81-332, ul. Kołłątaja 1, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni 81-332, ul. Kołłątaja 1, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Administratorem danych osobowych Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni 81-332, ul. Kołłątaja 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@mir.gdynia.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Skip to content