Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. obsługi i rozliczeń projektów naukowo-badawczych

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista ds. obsługi i rozliczeń projektów

naukowo-badawczych

 Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego (finanse, ekonomia, zarządzanie),
 • doświadczenia zawodowego z zakresu rozliczania projektów dofinansowanych ze środków krajowych lub unijnych,
 • znajomości źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych, naukowych i inwestycyjnych oraz doświadczenia we współpracy z instytucjami finansującymi takie projekty,
 • bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • znajomości j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków;
 • rzetelności i dobrej organizacji pracy,
 • odpowiedzialności i samodzielności,
 • dokładności i skrupulatności w wykonywaniu zadań.

Opis stanowiska:

 • udział w opracowywaniu rocznych planów badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych,
 • przygotowywanie szczegółowych analiz budżetowych realizowanych projektów oraz całego Instytutu,
 • opracowywanie materiałów sprawozdawczych dotyczących realizacji prac badawczych prowadzonych w Instytucie oraz działalności całego Instytutu,
 • prowadzenie niezbędnej ewidencji w celu bieżącego i należytego rozliczania projektów z uwzględnieniem informacji wymaganych we wniosku o płatność,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • analizowanie postępu finansowego realizacji projektu oraz zgodności z umową o dofinansowanie projektu,
 • współpraca z działem finansowo-księgowym w zakresie przygotowywania planów oraz rozliczania realizowanych projektów,
 • monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dotyczących realizowanych projektów,
 • bieżące poszukiwanie źródeł finansowania nowych projektów badawczych.

Oferujemy:

 • odpowiedzialne i samodzielne stanowisko,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w specjalistycznych szkoleniach,
 • stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia  23.08.2020 r.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy również o załączenie w CV oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skip to content