Profesor Andrzej Dowgiałło wybrany na Członka Zwyczajnego Akademii Inżynierskiej w Polsce

Profesor Andrzej Dowgiałło wybrany na Członka Zwyczajnego Akademii Inżynierskiej w Polsce

W dniu 13.06.2023 roku podczas 41. zgromadzenia ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce (AIP) prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik wręczył dyplom członka AIP prof. Andrzejowi Dowgiałło.

Akademia Inżynierska w Polsce jest powstałym w roku 1992, z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, stowarzyszeniem twórców polskiej techniki – inżynierów i przedsiębiorców. Misją Akademii jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej oraz transferu technologii do praktyki gospodarczej, szerzenie kultury technicznej w dostosowaniu do strategii zrównoważonego rozwoju oraz promocja polskiej innowacyjności w kraju i zagranicą. Liczba członków zwyczajnych AIP jest ograniczona do 300 osób. Członkiem Akademii może zostać osoba, która wykaże się uznanymi wynikami prac stanowiących twórczy intelektualny lub fizyczny wkład w rozwój dziedzin inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska, prac w zakresie nowych i efektywnych działań przedsiębiorczych, kierowniczych i organizacyjnych – służących rozwojowi inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska lub osiągnięciami w kształceniu i dokształcaniu kadr technicznych oraz popularyzacji techniki.

Serdecznie gratulujemy!

 

Skip to content