Profesor Ryszard Kornijów odznaczony medalem imienia prof. Alfreda Lityńskiego

Profesor Ryszard Kornijów odznaczony medalem imienia prof. Alfreda Lityńskiego

Z radością informujemy, iż prof. dr hab. Ryszard Kornijów z Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB uchwałą Kapituły Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego z dnia 8 sierpnia 2022 r.  otrzymał medal imienia profesora Alfreda Lityńskiego jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz hydrobiologii.

Jest to najwyższe wyróżnienie w środowisku hydrobiologów polskich, przyznawane raz na trzy lata. Jak dotąd otrzymało je jedynie 27 osób.

Prof. Lityński, będąc dyrektorem Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach (kolebki hydrobiologii polskiej), zatrudniał na początku lat 20. ub. wieku, wówczas jeszcze magistra – Kazimierza Demela, późniejszego wieloletniego dyrektora i profesora w Morskim Instytucie Rybackim.

Profesor Ryszard Kornijów w Morskim Instytucie Rybackim – PIB pracuje od 2009 r. Wcześniej przez ponad 30 lat związany był z Katedrą Hydrobiologii obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest autorem ponad 300 publikacji na temat: ekologii makrobezkręgowców, makrofitów, ryb, planktonu, gatunków inwazyjnych, interakcji pokarmowych, rekultywacji ekosystemów wodnych, historii jezior (paleolimnologia) i ekologii wód przymorskich. Część projektów zrealizował we współpracy z ośrodkami naukowymi na Bliskim Wschodzie, w USA i kilku krajach europejskich jako guest professor lub stypendysta (The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, British Council, Fulbright Commission). 

Panie Profesorze – jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak znakomitego wyróżnienia!

 

 

 

 

Skip to content