Program badawczy w zakresie analizy połowów organizmów morskich w wodach Z. Szczecińskiego, J. Dąbie oraz Z. Pomorskiej w 2023 roku

Nazwa zadania: Program badawczy w zakresie analizy połowów organizmów morskich w wodach Z. Szczecińskiego, J. Dąbie oraz Z. Pomorskiej w 2023 roku
(Research programme for the analysis of the catches of marine organisms in the waters of the Szczecin Lagoon, Lake Dabie and the Pomeranian Bay in 2023)

Okres trwania: od 2023-07-11 do 2023-12-31

Kierownik zadania: mgr inż. Ireneusz Wójcik

Budżet: 282 847,00 zł

Opis: Celem zadania jest analiza połowowa wykonana na podstawie rejsów badawczych oraz statystyki połowów organizmów morskich w wybranych obszarach morskich.

Skip to content