Projekt „Kompleksowa Termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego w Gdyni” zakończony

Termo-logo-i-zdanie3

Dofinansowanie MIR-PIB w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5 : Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

Działanie 5.5: Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii na realizację projektu pn.:

„ Kompleksowa termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego w Gdyni”

Wartość projektu – 3 204 113,30 zł

Kwota dofinansowania – 1 087 860,47 zł

Czas realizacji projektu

Termin realizacji projektu: luty 2012 – wrzesień 2013 r. Został skrócony.

Cel projektu

Celem bezpośrednim projektu była poprawa stanu infrastruktury energetycznej budynku Akwarium Gdyńskiego, zwiększenie sprawności wykorzystania istniejących instalacji i urządzeń oraz poprawę warunków korzystania z sal ekspozycyjnych. Cele zostały osiągnięte.

Dzięki wsparciu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego oszczędności wynikające z procedur przetargowych zostały przeznaczone na wymianę pozostałej stolarki okiennej – II etap.

W ramach projektu wykonano:

  • Docieplenie dachów i stropodachów
  • Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej z pozyskaniem darmowej energii z kolektorów słonecznych zlokalizowanych na dachu budynku
  • Modernizację instalacji centralnego ogrzewania
  • Wymianę całej stolarki okiennej
  • Modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji

Osiągnięto główne cele realizacji projektu jak: poprawa stanu infrastruktury energetycznej budynku Akwarium Gdyńskiego, zwiększenie sprawności wykorzystania istniejących instalacji i urządzeń oraz poprawę warunków korzystania z sal ekspozycyjnych. Energia pozyskana z solarów ogrzewa ciepłą wodę, tym samym uzyskano zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska.

Sale ekspozycyjne zostały wyposażone w nowoczesne systemy wentylacji i klimatyzacji, a na dachu budynku ustawiono cztery duże centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła o łącznej wydajności ponad 34 tys. m3/h. Efekt działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest odczuwalny szczególnie w upalne, letnie dni. Komfort powietrza na ekspozycjach na pewno zachęci do częstszego odwiedzenia Akwarium.

Większość prac budowlanych musiała być prowadzona w godzinach nocnych oraz po godzinach udostępnienia Akwarium Gdyńskiego dla zwiedzających. Wyzwaniem dla wykonawcy okazało się przeprowadzenie kanałów wentylacji nawiewnej w salach ekspozycyjnych rotundy z wykorzystaniem niewielkiej przestrzeni nad zbiornikami z okazami. Szczególne emocje towarzyszyły pracom wykonywanym w obrębie zbiorników z anakondami i piraniami.

Kierownik Projektu:

Anna Konefał
Sekcja Inwestycji
tel.: +48 (0) 58 73 56 375
e-mail: anna.konefal@mir.gdynia.pl

Linki:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

termo

Skip to content