Przewodnictwo w „Polskim Centrum Nauki i Technologii Morskiej” (PolMar)

Przewodnictwo w „Polskim Centrum Nauki i Technologii Morskiej” (PolMar)

Z dniem 1.01.2013, zgodnie z porozumieniem konsorcyjnym (powołującym do życia konsorcjum naukowe „Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej (PolMar)”), nasz Instytut przejął na okres roku przewodnictwo w POLMAR, a obowiązki przewodniczącego objął dyrektor MIR. Osoby odwiedzające gabinet dyrektora mogą zauważyć nowy element dekoracji, stojący na pomocniku po lewej stronie od wejścia (patrz załączone foto). Jest to symbol przewodnictwa konsorcjum Instytutów zrzeszających poza MIR-PIB: Instytut Oceanologii PAN, IMGW-PIB, PIG-PIB, Instytut Morski w Gdańsku.

Przypominamy, że celem  powołania Konsorcjum jest konsolidacja i wzmocnienie potencjału badawczego, naukowego oraz organizacyjnego i finansowego Stron dla prowadzenia dużych projektów naukowych oraz zadań badawczych w zakresie ich działań statutowych w obszarze badań morza, eksploracji i eksploatacji zasobów morza, ochrony i zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego oraz popularyzacji wiedzy o morzu, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, a także osiągnięcie przez Strony światowego poziomu w tych obszarach działalności. Konsorcjum zamierza prowadzić wspólne projekty naukowe i badawcze, z wykorzystaniem doświadczenia członków Konsorcjum oraz posiadanych przez nich platform badawczych (stacje terenowe, statki badawcze), prowadzić współpracę w zakresie pozyskiwania i wykonania grantów międzynarodowych i grantów krajowych (szczególnie z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) oraz w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na realizację projektów naukowych i badawczych w obszarze działania Konsorcjum.

no images were found

Skip to content