Przyłowione ssaki morskie

Kierownik zadania: dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn, Zakład Zasobów Rybackich

Dotacja MNiSW 2017 (kontynuowany)

Celem badania było:

  • określenie przynależności gatunkowej nicieni występujących w przewodzie pokarmowym foki;
  • określenie poziomu wybranych szkodliwych substancji chemicznych w tkankach foki.

W maju 2016 r. do MIR-PIB została przywieziona przyłowiona martwa foka, a jej nieznaczny stan rozkładu pozwolił na przeprowadzenie sekcji i pobranie narządów w celu przeprowadzenia badań. Wykonano analizę parazytologiczną, a pozyskane pasożyty poddano identyfikacji gatunkowej metodami genetycznymi.

Początkowy etap sekcji foki szarej

Na wniosek MIR-PIB, GDOŚ wydał pozytywną decyzję dot. rozszerzenia zakresu badań o analizy chemiczne, mające na celu określenie koncentracji metali ciężkich i szkodliwych substancji organicznych u foki. Określono poziom wybranych szkodliwych substancji chemicznych w tkankach foki.

Na podstawie uzyskanych wyników utworzono bazy danych:

  • lista sekwencji genetycznych pasożytów pozyskanych z przewodu pokarmowego foki;
  • zawartości wybranych substancji szkodliwych w tkankach foki szarej.
Skip to content