Przypadkowo przyłowione ptaki jako źródło materiału badawczego do badań biologii i ekologii wędrownych ptaków wodnych

Kierownik zadania: dr Adam Woźniczka, Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza we współpracy z Zakładem Chemii Żywności i Środowiska

Dotacja MNiSW 2017 (kontynuowany)

Celem badania było przeprowadzenie sekcji zgromadzonych w MIR-PIB ptaków morskich i rozdysponowanie pobranego materiału pomiędzy zespoły wykonujące dalsze badania, koordynacja współpracy w zakresie opracowywania wyników analiz prób ptaków, których sekcje przeprowadzono w roku 2016, a także analiza składu pokarmu ptaków.

Końcowy etap sekcji i pobierania narządów z samicy lodówki

W ramach realizacji przez MIR-PIB międzynarodowego projektu pt. „Testowanie metod minimalizacji przyłowu ptaków”, zgromadzono i zakonserwowano przez zamrożenie 168 osobników ptaków morskich, przyłowionych w sieci skrzelowe. Ptaki pochodziły z dwóch lokalizacji, w których realizowano ww. projekt: z Zatoki Pomorskiej oraz Zatoki Puckiej. W ramach projektu, sekcjom poddano 96 osobników należących do 11 gatunków. Pozostałe 72 sztuki kaczek z gatunku lodówka, zachowano do planowanego projektu badawczego dotyczącego badań energetyki ptaków. Pobrany materiał badawczy rozdysponowano pomiędzy poszczególne zespoły badawcze, celem prowadzenia dalszych badań. Jednym z istotnych zadań była także weryfikacja oznaczeń ptaków dokonywanych przez obserwatorów, przez doświadczony zespół ornitologów. W tym zakresie nie stwierdzono żadnych pomyłek, co potwierdza wysokie kwalifikacje zespołu obserwatorów MIR-PIB.

W ramach projektu prowadzono także badania prób pobranych w pierwszym roku realizacji projektu, w roku 2017 kontynuowano badania pokarmu ptaków bentosożernych (kaczek) oraz zakończono opracowywanie pokarmu ptaków rybożernych – łącznie przeanalizowano żołądki 85 ptaków rybożernych.

Uzyskane wyniki będą podstawą do szeregu publikacji naukowych, a także bazą do aplikowania o środki zewnętrzne na dalsze, bardziej zaawansowane badania.

Skip to content