Rejs badawczy R/V Baltica

Rejs badawczy R/V Baltica

W dniach 14 lutego – 01 marca 2011 roku statek MIR R/V Baltica odbył rejs badawczy typu BITS (Baltic International Trawl Survey). W czasie rejsu wykonano ogółem 46 zaciągów kontrolnych w miejscach losowo wskazanych przez Grupę Roboczą ICES ds. Międzynarodowych Bałtyckich Połowów Badawczych Ryb (WGBIFS) w granicach polskiej strefy ekonomicznej. W miejscach pracy włoka i na polskich standardowych stacjach hydrograficznych wykonano łącznie 64 pomiary temperatury, zasolenia i natlenienia wody w warstwach od powierzchni do dna południowego Bałtyku.

Połowów ryb dokonywano na głębokościach od 18 do 95 m, standardowym włokiem badawczym (włok denny typu TV-3#930 o boku oczka 10 mm w zakończeniu worka). Jednostkowy czas połowu wynosił zwykle 30 minut. W trakcie rejsu złowiono łącznie ryby reprezentowane przez 19 gatunków. W trakcie całego rejsu nie zaobserwowano przyłowu ptaków i ssaków morskich. Próby ryb zostały poddane analizom biologicznym, chemicznym i technologicznym. Ilościowe wyniki połowów po uwzględnieniu ich struktury wielkościowej i wiekowej zostały użyte w ocenie zasobów ryb bałtyckich, wykonywanej we współpracy międzynarodowej koordynowanej przez ICES.

no images were found

Rozmieszczenie geograficzne miejsc włokowych połowów kontrolnych ryb (niebieskie krzyżyki nr 1-46) oraz standardowych stacji hydrologicznych (czerwone punkty) wykonanych podczas rejsu badawczego na statku „Baltica” w dniach 14.02. – 1.03. 2011 r.

Skip to content