Badanie lokalnego rynku ryb i produktów rybnych, ze szczególnym uwzględnieniem podaży, popytu i kanałów dystrybucji dla ryb z lokalnych dostaw

 

Tytuł operacji: Badanie lokalnego rynku ryb i produktów rybnych, ze szczególnym uwzględnieniem podaży, popytu i kanałów dystrybucji dla ryb z lokalnych dostaw

Cel operacji: Celem operacji jest opracowanie raportu i przekazanie wiedzy wspierające wzrost kompetencji lokalnych rybaków na obszarze sprzedaży ryb. Wsparcie to odbędzie się przez kompleksowe badania i analizę lokalnego (tj. obejmujące gm. Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica) rynku ryb i produktów rybnych; stworzenie raportu z badań i dyseminację tej wiedzy wśród społeczności lokalnej (w formie wydania i dystrybucji broszury informacyjnej oraz przeprowadzenie dwóch konferencji podsumowujących wyniki badań rynku, w których łączna liczba uczestników nie będzie niższa niż 70

Beneficjent: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytutu Badawczy

Czas trwania: 12 maja 2020 r.–31 października 2021 r.

Budżet MIR-PIB: 95 742,68 zł

Kierownik w MIR-PIB: mgr inż. Tomasz Kulikowski

Umowa zawarta w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,
w zakresie Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

 

Skip to content