Seminarium kończące projekt pt.: Opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb”

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza na seminarium kończące projekt pt.:

Opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb”.

które odbędzie się dnia 29.09.2020 r. (wtorek)

w hotelu River Style, w Redzie, ul. Pucka 10B, 84-240 Reda.

 

Seminarium jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie operacji nr 00002-6524.3-OR1100001/18 pt.: Opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb”.

W pierwszej części seminarium omówione zostaną zagadnienia związane między innymi z opracowywaniem „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb”, zagadnienia przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności, powiadomień RASFF w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia wodnego oraz badań przechowalniczych produktów rybołówstwa.

W drugiej części seminarium zaprezentowane zostaną prelekcje przedstawicieli sektora rybnego dotyczące zmian w przetwórstwie ryb na przestrzeni lat, aktualnych zagadnień produkcyjnych i wyzwań na przyszłość.

Program seminarium [PDF]

Seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc jest z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju jest ograniczona.

Zapisy na szkolenie odbywają się na podstawie formularza rejestracyjnego, który należy wypełnić i przesłać do dnia 24 września 2020 r. Przysłanie prawidłowo wysłanego formularza zostanie potwierdzone e-mailem wysłanym przez system. Zaś wpis na listę uczestników zostanie potwierdzony osobnym e-mailem.

Formularz rejestracyjny

Skip to content