Specjalista/specjalistka ds. grafik kreatywnych w Akwarium Gdyńskim

Specjalista/specjalistka ds. grafik kreatywnych w Akwarium Gdyńskim

 

ZADANIA

 • aktualizacja informacji na stronach internetowych Akwarium Gdyńskiego;
 • komunikacja z drukarniami realizującymi zlecenia;
 • przygotowanie rozeznań rynku i zapotrzebowań;
 • przygotowanie grafik wektorowych i rastrowych (plakaty, banery, ulotki, gadżety itp.) z zastosowaniem marketingowym i edukacyjnym;
 • przygotowywanie i czuwanie nad graficzną prezentacją treści na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego;
 • sprawdzanie materiałów pod kątem graficznym i językowym;
 • aktualizacja aplikacji webowych Akwarium Gdyńskiego (eGuide);
 • ścisła współpraca z innymi współpracownikami i zespołami Akwarium Gdyńskiego;
 • sporządzanie raportów o stanie wykonania powierzonych obowiązków;
 • dbanie o stosowanie zasad identyfikacji wizualnej w materiałach promocyjnych i edukacyjnych Akwarium Gdyńskiego.

WYMAGANIA

 • minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku poparte portfolio;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca tworzenie i sprawdzanie poprawności treści;
 • wykształcenie wyższe;
 • kreatywność i inicjatywa w podejmowaniu działań;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i współpracy w zespołach;
 • wysoko rozwinięte umiejętności planowania i organizacji pracy, w tym pracy przy kilku projektach jednocześnie;
 • dobrze rozwinięte poczucie estetyki, podstawowa znajomość zasad kompozycji;
 • doświadczenie w pracy na różnych systemach CMS, zwłaszcza WordPress;
 • umiejętność obsługi programów wektorowych (Corel Draw lub Adobe Illustrator), znajomość programów pakietu Adobe;
 • umiejętność skutecznego działania pod presją czasu;
 • samodzielność i bardzo dobre umiejętności zarządzania czasem;
 • motywacja i zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy o narzędziach graficznych i najnowocześniejszych trendach w grafice;
 • podstawowa znajomość zasad DTP.

MILE WIDZIANE

 • znajomość języka CSS;
 • praktyczna znajomość narzędzi marketing automation, zwłaszcza Getresponse lub innych;
 • umiejętność montowania filmów (Adobe Premiere).

OFERUJEMY

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, na pełen etat;
 • udział w szkoleniach i możliwości rozwoju;
 • narzędzia niezbędne do pracy;
 • pakiety: socjalny oraz sportowy;
 • dodatkową opiekę medyczną.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny oraz portfolio w formie linku do strony lub pliku PDF do 20MB) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl w terminie do dnia 11 marca 2023 r.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami  w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2023 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

Skip to content