Specjalista/specjalistka ds. komunikacji w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB

Specjalista/specjalistka ds. komunikacji w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB

ZADANIA

 • współtworzenie, wdrażanie i ewaluacja wielokanałowych kampanii komunikacyjnych (offline i online);
 • redagowanie tekstów na potrzeby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • planowanie i tworzenie treści na stronach www, social mediach;
 • rozwijanie obecnych kanałów komunikacji i poszukiwanie nowych, efektywnych narzędzi marketingu i PR;
 • tworzenie kampanii e-mail marketingu (newsletter);
 • budowanie i utrzymywanie relacji z mediami i partnerami;
 • bieżący monitoring mediów, analiza efektywności podejmowanych działań i wprowadzanie stałych usprawnień w komunikacji;
 • ścisła współpraca z innymi sekcjami i zakładami, w ramach tworzenia kampanii i komunikatów marketingowych;
 • współpraca z studiami graficznymi, agencjami reklamowymi, interaktywnymi i PR;
 • tworzenie prostych grafik do wykorzystania w mediach społecznościowych;
 • tworzenie prostych reklam na Facebooku;
 • tworzenie ofert sponsorskich i promocyjnych;
 • sporządzanie raportów, w tym o stanie wykonania powierzonych obowiązków.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku lub równoważne doświadczenie zawodowe;
 • „lekkie pióro”, umiejętności storytellingowe i wysokie zdolności językowe – praktyczna umiejętność redagowania tekstów, komunikatów, informacji prasowych;
 • praktyczna znajomość zasad funkcjonowania oraz swoboda poruszania się w środowisku mediów społecznościowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiającym swobodną konwersację i opracowywanie treści;
 • umiejętność czytania publikacji naukowych w języku angielskim i redagowania na ich podstawie treści popularnonaukowych w języku polskim;
 • praktyczna znajomość narzędzi: Google Analytics, Facebook Ads Manager;
 • umiejętność obsługi pakietu Office;
 • umiejętność wystąpień publicznych;
 • umiejętność tworzenia prezentacji, w tym w języku angielskim, na przykład w PowerPoint, Canva;
 • kreatywność i inicjatywa w podejmowaniu działań;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i współpracy w zespołach;
 • samodzielność i dynamizm w działaniu;
 • umiejętność skutecznego działania pod presją czasu;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności planowania i organizacji pracy, w tym pracy przy kilku projektach jednocześnie.

MILE WIDZIANE

 • gotowość do okazjonalnej pracy w weekendy;
 • praktyczna znajomość narzędzi marketing automation, zwłaszcza GetResponse lub innych;
 • doświadczenie we współpracy z mediami;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;
 • doświadczenie w tworzeniu płatnych reklam na Facebooku;
 • znajomość programów monitorujących Internet, np. Brand24.

OFERUJEMY

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, na pełen etat;
 • udział w szkoleniach i możliwości rozwoju;
 • narzędzia niezbędne do pracy;
 • pakiety: socjalny oraz sportowy;
 • dodatkową opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl w terminie do dnia 11 marca 2023 r.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami  w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2023 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

Skip to content