Spotkanie Rady ICES w Kopenhadze

Spotkanie Rady ICES w Kopenhadze

W ciągu dwóch dni delegaci z krajów członkowskich ICES omawiali strategiczne i ważne kwestie, takie jak rozwój akwakultury, zaangażowanie ICES w Arktyce oraz udział ICES w Dekadzie Nauk o Oceanach ONZ i Międzyrządowej Konferencji ONZ na temat Różnorodności Biologicznej Obszarów Morskich poza Jurysdykcją Krajową.

Rada zapoznała się z aktualizacjami w Planie Badań ICES, nadchodzącym Planie Zaleceń (zapoczątkowanym w 2020 r.) i zgodziła się zbadać strategie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Dyskutowano także o krajach, które będą gościć flagowe wydarzenie, tj. Doroczną Konferencję Naukową (ASC) ICES: w 2020 r. ASC będzie to Dania, a w 2021 r. Wielka Brytania.

107. Posiedzenie Statutowe w siedzibie ICES

Prezydium jest Komitetem Wykonawczym Rady, w skład którego wchodzi jeden przewodniczący i 5 wiceprzewodniczących. Piotr Margoński z Polski kończy swoją kadencję wiceprzewodniczącego pod koniec 2019 r., a Pierre Petitgas z Francji, został wybrany na jego następcę.

Ustępujący wiceprzewodniczący Piotr Margoński powiedział zebranym: „Jako iż właśnie kończę swoją trzyletnią kadencję w Prezydium ICES, chciałbym powiedzieć, że był to pasjonujący okres moich działań. Praca w Prezydium dała mi wyjątkową okazję do głębszego wglądu w sposób, w jaki działa nasza organizacja. Dużo się nauczyłem i jednocześnie mam nadzieję, że mój wkład zostanie oceniony jako przydatny dla ICES.”

Rada jest głównym organem decyzyjnym ICES. Fritz W. Köster z Danii jest obecnym Przewodniczącym.

Skip to content