Świadczenie doradztwa naukowego i technicznego w zakresie rybołówstwa bałtyckiego

Nazwa zadania: Świadczenie doradztwa naukowego i technicznego w zakresie rybołówstwa bałtyckiego
(Provision of scientific and technical advice on Baltic fisheries)

Okres trwania: od 2023-07-11 do 2023-12-31

Kierownik zadania: dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB

Budżet: 150 000,00 zł

Opis: Celem zadania jest bieżące specjalistyczne doradztwo naukowe mające na celu wsparcie stanowiska ministra właściwego do spraw rybołówstwa w zakresie wypracowania i uzasadnienia stanowiska Polski w odniesieniu do sektora rybnego – działalności połowowej polskiej floty i jej wyników ekonomicznych, stanu żywych zasobów organizmów morskich, stanu środowiska Morza Bałtyckiego, innych zagadnień w zakresie rybołówstwa morskiego i środowiska morskiego.

Skip to content