Światowy Dzień Rybołówstwa

Światowy Dzień Rybołówstwa

27 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Rybołówstwa. Święto ustanowiła Światowa Konferencja ds. Rybołówstwa w 1984 roku. Ma ono  na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernej eksploatacji naturalnych zasobów mórz i oceanów. W roku 1995 FAO opracowało Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa, przyjęty przez ponad 100 państw na świecie, w tym największe potęgi rybackie takie jak Norwegia, USA, Indie, Chiny a także Polskę. Kodeks jest w pełni zgodny z Konwencją Prawa Morza Narodów Zjednoczonych, Deklaracją z Cancun (1992)  i innymi  międzynarodowymi dokumentami dotyczącymi światowego rybołówstwa. Kodeks stał się podstawowym dokumentem dotyczącym rybołówstwa i punktem odniesienia między innymi dla Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE  a także zarządzania rybołówstwem przez poszczególne państwa czy  organizacje.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Morski Instytut Rybacki-PIB miał w tworzeniu Kodeksu swój niekwestionowany udział. Były dyrektor instytutu dr Zbigniew Karnicki uczestniczył w roku 1992 w Konferencji Odpowiedzialnego Rybołówstwa w Cancun w Meksyku  i przewodniczył bardzo trudnym negocjacjom Komitetu Redakcyjnego opracowującego Deklarację z Cancun, którą po zatwierdzeniu przez Konferencję Prezydent Meksyku przedstawił na tzw. Szczycie Ziemi w Rio de Janerio. Deklaracja zobowiązywała FAO do opracowania Kodeksu Odpowiedzialnego Rybołówstwa i była de facto jego początkiem a dr Karnicki w kolejnych latach jako pracownik FAO uczestniczył w opracowaniu tekstu Kodeksu.

Kodeks i zawarte w nim zasady do dnia dzisiejszego są aktualne i  w praktyce nie ma konieczności opracowania nowych dokumentów a jedynie przyjąć i efektywnie wdrażać zapisy Kodeksu.  

Skip to content