To dwudziesty czwarty był lutego poranna zeszła mgła…

To dwudziesty czwarty był lutego poranna zeszła mgła…

24 lutego 2011 roku czworo pracowników Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza pod kierownictwem dr Anetty Ameryk przeprowadziło pierwsze badania podlodowe na obszarze Zalewu Wiślanego. Pobór prób w tym mroźnym, zimowym dniu był możliwy tylko dzięki współpracy Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni z Morskim Oddziałem Straży Granicznej z Tolkmicka.

Straż Graniczna jest w posiadaniu nowoczesnego poduszkowca, wyposażonego w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający patrolowanie polskiej granicy w warunkach zimowych oraz ratowanie ofiar załamanego lodu. Profesjonalne kierowanie poduszkowcem w trudnych warunkach lodowych, zapewniło naszym pracownikom sprawny i szybki transport wzdłuż osi całego Zalewu, umożliwiając realizację zaplanowanych zadań. W obecności doświadczonych strażników, naukowcy czuli się bardzo bezpiecznie. Siedmiotonowy pojazd łagodnie osiadał na tafli lodu, nie powodując powstania najmniejszych nawet szczelin – grubość pokrywy lodowej w badanych punktach wynosiła nawet 36 cm.

Badania przeprowadzono na trzech stacjach w najgłębszych rejonach środkowej i wschodniej polskiej części Zalewu Wiślanego oraz na zachodzie – w ujściu Zatoki Elbląskiej.

Na każdej stacji po dokonaniu trzech odwiertów świdrem, pobrano próby wody w celu określenia:

  • zawartości tlenu,
  • ilości zawiesiny,
  • stężenia substancji biogenicznych,
  • stężenia rozpuszczonej materii organicznej,
  • składu fitoplanktonu,
  • liczebności wiciowców i bakterii.

Zmierzono też temperaturę i zasolenie wody sondą STD opuszczając ją przez wywiercony otwór.

Badania te mają na celu określenie współwystępowania mikroorganizmów słodko i słonowodnych w zmieniającym się zasoleniu Zalewu Wiślanego. Po ustąpieniu zimy badania będą kontynuowane z pokładu jednostki pływającej MIR-2.

Skip to content